Евидентирању дјеце дорасле за упис у први разред ће се вршити од 19.03.-30.03.2018. у педагошко психолошкој служби школе.