bora11 Naša škola dobila je ime po jednom od naših najznačajnijih pisaca, rođen je u Vranju 31. marta 1875. godine. U svom rodnom mjestu završio je osnovnu školu i gimnaziju. U Beogradu završava pravni fakultet i zatim nekoliko meseci boravi u Parizu. Po povratku u Beograd dobija službu kao carinik i poreznik. Godine 1915. povlači se u Niš, gde boravi neko vreme. Nakon završetka rata radi u Umjetničkom odjeljenju Ministarstva prosvete. Umro je u Beogradu 22. oktobra 1927. godine. Njegove najznacajnije zbirke pripovedaka su: “Iz starog jevanđelja”, “Božiji ljudi” i “Stari dani”. Najznacajnija drama koju je napisao je “Koštana”, a najpoznatiji roman je “Nečista krv”.

Bibliografija Stankovicevih djela:
1894., Beograd – prvi stampani rad (pesme) “Majka na grobu svog jedinca”
1899., Beograd – “Iz starog jevanđelja” (pripovetke)
1902., Beograd – “Koštana” (drama iz vranjskog života u 3 čina s pevanjem)
1902., Novi Sad – “Božiji ljudi”, “Stari dani” (pripovetke)
1905., Sremski Karlovci – “Koštana” (dramske price)
1907., Beograd – “Pokojnikova zena” (pripovetke)
1910., Beograd – “Nečista krv” (roman)
1921., Beograd – “Njegova Belka” (pripovetke)
1924., Beograd – “Koštana”
1924., Beograd – “Drame” (“Kostana”, “Tasana”, “Jovca”)Dramatizacija “Neciste krvi” 1929., Beograd – “Pod okupacijom” (pripovetke)
1956., Beograd – Sabrana dela I i II
1987., Beograd – Sabrana dela u vise knjiga

rankoDo 1992 naša škola nosila je ime proslavljenog narodnog heroja Ranka Šipke

Ranko Šipka je rođen 1917. godine. u Cvijetniću, Drvar, Bosna i Hercegovina. Pred početak drugog svjetskog rata bio je student, a kao član KPJ funkcioniše od 1940. u NOB stupio 1941.
Poginuo je 7. novembra 1944. između Travnika i Zenice. Za narodnog heroja proglašen je 26. jula 1949. godine.
Kad je buknuo ustanak na Kozari 1941. godine. Šipka je bio među organizatorima ustanka zajedno sa Mladenom Stojanovićem i Josipom Mažarom Šošom. U prvim borbama istakao se hrabrošću i političkom zrelošću. Postao je komandir čete, a juna 1942. komandant Udarnog bataljona. Kao komandant Udarnog bataljona komanduje ovom, dotad nepobjeđenom jedinicom, u toku fašističke ofanzive na Kozari, juna i jula 1942. godine bori se protiv neprijatelja sa svojim borcima Udarnog bataljona, brani svaku stopu Kozare, probija fašistički obruč i izlazi iz Kozare sa svojim Udarnim bataljonom. 1943. godine postao je komandant Pete krajiške (kozarske) brigade, a 1944. zamjenik komandanta Četvrte krajiške divizije. Bio je popularan borac i komandant.
O Šipki narod je ispjevao mnoge pjesme: »Kada Ranko komanduje Petom, četnici se rastaju sa svetom«. Ranko Šipka spada u red najvećih junaka Kozare svoga vremena. O njegovom junaštvu su pričane priče i stvarane legende. Sahranjen je na Šehitlucima kod Banjaluke.