OS “Borisav Stanković”
Ivana Kosančića 2
Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 Telefon:051/371-126
Fax:051/371-127