INSTITUCIJE

OSNOVNE ŠKOLE – BANJA LUKA

OŠ “Georgi Stojkov Rakovski”
OŠ “Đura Jakšić”
OŠ “Branko Radičević”
OŠ “Dositej Obradović”
OŠ “Aleksa Šantić”
OŠ “Branislav Nušić”
OŠ “Ivo Andrić”
OŠ “Branko Ćopić”
OŠ “Sveti Sava”
OŠ “Petar Petrović Njegoš”
OŠ “Zmaj Jova Jovanović”
OŠ “Desanka Maksimović”, Trn

JAVNE SREDNJE ŠKOLE – BANJA LUKA

Gimnazija
Elektro škola “Nikola Tesla”
Ekonomska škola
Medicinska škola
Građevinska škola
Poljoprivredna škola
Ugostiteljska škola

Tehnička škola
Tehnološka škola
Muzička škola “Vlado Milošević”
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE – BANJA LUKA
Srednja poslovna škola
Katolički školski centar
Gemit – Apeiron
Srednjoškoski centar “Gaudeamus”
PORTALI
PARTNERI