ПРВА СМЈЕНАДРУГА СМЈЕНА
I2 и I4I1 и I3
9:00 – 11:0013:00 – 16:00
II, III, IV И V РАЗРЕДVI,VII, VIII И IX РАЗРЕД
I ЧАС 7:30 – 8:15I ЧАС 13:30 – 14:15
II ЧАС 8:20 – 9:05II ЧАС 14:20 – 15:05
III ЧАС 9:20 – 10:05III ЧАС 15:20 – 16:05
IV ЧАС 10:10 – 10:55IV ЧАС 16:10 – 16:55
V ЧАС 11:00 – 11:45V ЧАС 17:00 – 17:45
VI ЧАС 11:50 – 12:35VI ЧАС 17:50 – 18:35