Програмом мале матуре за школску 2021/2022. годину је дефинисано да ученици деветог разреда рјешавају задатке из:српског језика и математике
Експериментално провођење мале матуре је планирано 2022. годне, с тим да ће ученици рјешавати задатке из српског језика, а
 јуна ће рјешавати задатке из математике.
Пробна мала матура, тачније пробно рјешавање задатака ће бити реализовано године.

Ученици ће рјешавати задатке из српског језика , а из математике године.

Збирка задатака из математике

Збирка задатака из српског језика