ИНТЕРАKТИВНА НАСТАВА У ОШ “БОРИСАВ СТАНKОВИЋ”

НОВА ШKОЛСKА 2021/2022. ГОДИНА

У складу са стратегијом и концепцијом промјена у систему васпитања и образовања у Републици Српској, Министарство просвјете у Влади РС је од школске 1999/2000 године, у реализацији “Пројекта екперименталних скола” укљуцила шест основних школа, а једна од њих је ОШ “Борисав Станковић”
Од тада ова школа ради по наставном плану и програму за експерименталне основне школе и покушава у свој рад увести промјене предвиђене споменутим Пројектом.
А оне подразумјевају редукцију садржаја у Наставном плану и програму, промјене положаја наставника и ученика у наставном процесу, демократизације интерперсоналних односа и увођење у наставну праксу нових интерактивних метода рада
Kориштење нових, модернијих, интерактивних метода рада ставља уценика у центар наставног процеса, што доприноси његовој активној улози од оне у класичној настави.
Увођењем интерактивне наставе интернет се почео користити за потребе наставе односно васпитно-образовног процеса. Свим запосленим је омогућено кориштење савремене рачунарске опреме и неограниченог приступа брзом интернету, а заинтересованим и напредовање у смислу обуке за рад на рачунару.
Kонтинуирани рад на побољшању услова за рад и даљм осавремењавању наставног процеса можемо рећи да се у нашој школи ради по свјетским стандардима и мјерилима.

Министарство просвјете и културе донијело је одлуку да настава у школској 2021/2022. године почиње  1. септембра. Наставничко вијеће је на сједници одржаној 28. августа 2020. године донијело одлуку да ће ученици ове школске године наставу похађати у следећим смјенама:

Распоред смјена и звоњења

Прва смјенаДруга смјена
I1 и I3 разредI2 и I4 разред
II разредVI разред
III разредVII разред
IV разредVIII разред
V разредIX разред