Основна школа “Борисав Станковић” се налази у Бањалучком насељу Лазарево(некада Буџак), који је од центра града удаљен 4 km и које је изграђено послије великог земљотреса 1969. године.

Мисија

Основна мисија школе је да подстиче развој личности ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вриједносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз школу која учи.

Визија

-Отворена школа са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у наставном процесу.

-Активна улога  у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

-Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним промјенама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати.

 -Школа која учи

У школској 2022/2023. години наставу похађа 675 ученикa. Разредну наставу похађа 17 а предметну 15 одјељења. У школи је стално запослено 73 радника од тога 45 наставника. Ове школске године у први разред је уписано 70 првачића. Настављено је са организованим радом продуженог боравка у који тренутно укључено 120 ученика из прве тријаде.

Пројекти у последњих пет година:
Sanacija UNDP
Video konferencija
Donacija kineske Vlade
Projekat “Dositej”