Основна школа “Борисав Станковић” се налази у Бањалучком насељу Лазарево(некада Буџак), који је од центра града удаљен 4 km и које је изграђено послије великог земљотреса 1969. године.

У школској 2020/2021. години наставу похађа 667 ученика. Разредну наставу похађа 17 а предметну 15 одјељења. У школи је стално запослено 73 радника од тога 45 наставника. Ове школске године у први разред је уписано 83 првачића. Настављено је са организованим радом продуженог боравка у који тренутно укључено 120 ученика из прве тријаде.

Пројекти у последњих пет година:
Sanacija UNDP
Video konferencija
Donacija kineske Vlade
Projekat “Dositej”