Đorđe Malešević

Već od 1980 godine u našoj školi radi i medijatekar. Savremena nastava i ‚‚nova škola” podrazumevaju brojne inovacije čiji je smisao unapređenje vaspitno-obrazovnog rada u cjelini, a koje se ogledaju u novim metodama i oblicima rada, postavljanju ciljeva i ishoda koje valja ostvariti u toku nastavnog procesa, ali i u drugačijoj organizaciji školskog vremena i prostora. Školska medijateka postaje neophodan prostor u školi, koji nastavnici i učenici aktivno koriste u svojim svakodnevnim nastavnim i van-nastavnim aktivnostima.  Medijatekar je stručni saradnik u vaspitno-obrazovnom procesu koji najviše radi u medijateci, a zatim i u ostalim prostorima škole. Medijatekar treba da bude upućen u principe rada savremene tehničke opreme, osnove informatike, internet tehnologiju, manipulisanje aparatima i uređajima i drugim sredstvima Da bi medijateka ispunila očekivanja i bila u funkciji svih vaspitno-obrazovnih oblasti, neophodno je da medijatekar sarađuje sa svakim nastavnikom u školi. Bez ovakve saradnje medijatekar se ne može uspešno uključiti u timski rad. Medijateka je u stvari svojevrsna laboratorija u kojoj školski medijatekar sa  ostalim saradnicima demonstrira što se danas označava kao moderno, a još nije, ili je delimično ušlo u praksu škola.
Konkretno medijatekar se bavi :

  • izradom i kopiranjem testova i  materijala potrebnog za nastavu.
  • pravljenjem power point prezentacija i folija  te njihovo prikazivanje na video projektoru
  • kompletnom administarcijom školske računarske mreže i popravkom  i održavanjem svih računara u školi.
  • popravka  i održavanje svih elektroničkih uređaja u školi.
  • unosom podataka u “EDUIS” sistem.
  • izradom i ažuriranjem školske web stranice i svih tabela i grafikona koje se odnose na pregled uspjeha u vladanja učenika.
  • prikazivanjem emisija i filmova preko školske interne televizije ili pojedinačnih projekcija.
  • učestvovanjem u pripremi i realizaciji kulturno-umjetničkog života škole.
  • svakodnevnom obukom nastavnika i ostalih radnika za rad na računaru