Direktor škole: Rade Krecelj

Sekretar: Dijana Kajtez

Računovođa: Ljiljana Malinić

Administrativni finansijski radnik: Milena Savanović