Директор школе: Раде Крецељ

Секретар: Лазарела Тамамовић

Рачуновођа: Љиљана Малинић

Административни финансијски радник: Милена Савановић