Tehničko osoblje – ЈУ ОШ "Борисав Станковић"

Tehničko osoblje

RADNICI NA ODRŽAVANJU
OSNOVNE ŠKOLE “BORISAV STANKOVIĆ”

Radnici koji rade na održavanju naše škole su:
Da otklone male i velike kvarove …
Kućni majstori  Branislav Janković i Cvišić Marinko

Da škola bude topla i po najvećoj zimi brine…
Ložač-Vladimir Popović

Za sigurnost naše škole u noćnim satima tu je…
Noćni čuvar -Branislav Štrbac

U đačkoj kuhinji rade…
Kuharice-Vesna Krecelj i Radmila Savić

Da škola svakim jutrom blista kao nova…
Higijeničarke- Janković Branislava, Serdar Vinka,
Knežević Dragica, Bajić Dragica, Ðekanović Stoja,
Babić Milanka, Kostić Tanja i Milošević Rajka