RADNICI NA ODRŽAVANJU
OSNOVNE ŠKOLE “BORISAV STANKOVIĆ”

Radnici koji rade na održavanju naše škole su:
Da otklone male i velike kvarove…
Kućni majstori  Branislav Janković i Cvišić Marinko

Da škola bude topla i po najvećoj zimi brine…
Ložač Vladimir Popović

U đačkoj kuhinji rade…
Kuharice Babić Milanka i Radmila Savić

Da škola svakim jutrom blista kao nova…
Higijeničarke Janković Branislava, Serdar Vinka,
Knežević Dragica, Bajić Dragica, Ðekanović Stoja,
Krecelj Vesna, Kostić Tanja i Milošević Rajka