РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БОРИСАВ СТАНКОВИЋ"

Радници који раде на одржавању наше школе су:
Да отклоне мале и велике кварове...
Кућни мајстори  Бране Јаковљевић и Цвишић Маринко

Да школа буде топла и по највећој зими брине...
Ложач Панџа Дарко

У ђачкој кухињи раде...
Кухарице Бабић Миланка и Радмила Савић

Да школа сваким јутром блиста као нова...
Хигијеничарке Јанковић Бранислава, Сердар Винка,
Панџа Маријана, Бајић Драгица, Ђекановић Стоја,
Глушац Дивна, Костић Тања и Милошевић Рајка