Наставници у првом разреду
I1 – Татјана Бараћ
I2 – Весна Убипарип
I3 – Бранислава Ђурић
Наставници математике и физике
Анђа Пандуревић (математика)
Милијана Kнежевић (математика)
Нада Грмуша (математика и физика)
Божана Батинић (математика и физика)
Наставници у другом разреду
II1 – Валентина Мандић
II2 – Валентина Ракић
II3 – Милијана Тадић

II4 - Мирко Милетић
Наставници биологије и хемије
Александра Чолић (биологија)
Татјана Маленчић (биологија)
Стеванић Слободанка (хемија)
Наставници у трећем разреду
III1 – Драгана Гуњић
III2 – Зорица Бајић
III3 – Драгица Стојанови
ћ
III4 – Ранка Богић
Наставници историје и географије
Павле Јанковић (историја)
Сибела Јевтић (географија)
Горанка Адамовић (ист-гео)
Наставници у четвртом разреду
IV1 – Мирјана Малетић
IV2 – Марија Каурин
IV3 –
Жељка Костадиновић
Наставника информатике и ТО
Ранко Самарџић (информатика)
Наташа Чабак (техничко образовање)
Наставници у петом разреду
V1 – Данијела Крнетић
V2 – Арлета Пелц Шурлан
V3 –
Гордана Ђукић
Наставници културно-спортске групе предмета
Јасна Антонић (музичка култура)
Миломирка Kосић (ликовна култура)
Миленко Стојчић (физичко васпитање)
Славица Миливојевић (физичко васпитање)
Наставници српског језика
Јасминка Милишић
Санела Предраговић
Дијана Адамовић Смољановић
Биљана Маглов
Наставници вјеронауке
Милан Трифуновић (православна вјер.)
Драган Слијепчевић (православна вјер.)
Блаженка Ивекић (католичка вјер.)

Алмир Хоџић (исламска вјер)
Наставници страних језика
Гордана Мацура Зорић (енглески ј.)
Миладинка Марчета (енглески ј.)
Амиџић Бојић Нада (енглески ј.)
Наташа Пашалић Цвијетић (њемачки ј.)
Младен Kелеч (њемачки ј.)
Водитељи продуженог боравка
Борић Радослава

Врућинић Тања
Дајана Антонић
Ђекановић Борјана