Наставници у првом разреду
I1 – Драгана Гуњић
I2 – Зорица Бајић
I3 – Драгица Стојановић
I4 – Ранка Бојић
Наставници математике и физике
Милијана Kнежевић (математика)
Мирјана Томић (математика и физика)
Анђа Пандуревић (математика и физика)
Нада Грмуша (математика и физика)
Наставници у другом разреду
II1 – Мирјана Малетић
II2 – Марија Каурин
II3 – Татјана Бараћ
Наставници биологије и хемије
Александра Чолић (биологија)
Татјана Маленчић (биологија)
Срђан Прерадовић (хемија)
Наставници у трећем разреду
III1 – Данијела Крнетић
III2 – Арлета Пелц Шурлан
III3 – Гордана Ђукић
Наставници историје и географије
Павле Јанковић (историја)
Сибела Јевтић (географија)
Горанка Адамовић (ист-гео-дем)
Наставници у четвртом разреду
IV1 – Бранислава Ђурић
IV2 – Мирела Чеко
IV3 – Весна Убипарип

Наставника информатике и ТО
Ранко Самарџић (информатика)
Наташа Чабак (техничко образовање)
Наставници у петом разреду
V1 – Валентина Мандић
V2 – Милијана Тадић
V3 – Љиљана Црномарковић
V4 – Мирко Милетић
Наставници културно-спортске групе предмета
Јасна Антонић (музичка култура)
Миломирка Kосић (ликовна култура)
Миленко Стојчић (физичко васпитање)
Славица Миливојевић (физичко васпитање)
Наставници српског језика
Јасминка Милишић
Санела Предраговић
Дијана Адамовић Смољановић
Биљана Маглов
Наставници вјеронауке
Милош Kурузовић (православна вјер.)
Драган Слијепчевић (православна вјер.)
Блаженка Ивекић (католичка вјер.)
Наставници страних језика
Гордана Мацура Зорић (енглески ј.)
Миладинка Марчета (енглески ј.)
Зорић Борка (енглески ј.)
Наташа Пашалић Цвијетић (њемачки ј.)
Младен Kелеч (њемачки ј.)
Водитељи продуженог боравка
Ракић Валентина

Борић Радослава
Дајана Антонић
Врућинић Тања