Nastavno osoblje – ЈУ ОШ "Борисав Станковић"

Nastavno osoblje

Nastavnici u trećem razredu
I1 – Dragana Banjac
I2 – Mirela Čeko
I3 – Dragica Stojanović

Nastavnici u drugom razredu
II1 – Mirjana Maletić
II2 – Slavica Kočić
II3 – Tatjana Barać
II4 – Kasalović Sanja

Nastavnici u trećem razredu
III1 – Arleta Pelc Šurlan
III2 – Gordana Đukić
III3 – Danijela Krnetić
III4 – Mirko Miletić

Nastavnici u četvrtom razredu
Valentina Mandić– IV1
Ranka Bogić – IV2
Ljiljana Crnomarković – IV3
Mika Todorović – IV4

Nastavnici u petom razredu
Vesna Rakita– V1
Branislava Đurić -V2
Bajić Zorica – V3

Nastavnici srpskog jezika
Jasminka Milišić
Sanela Predragović
Dijana Adamović Smoljanović
Biljana Maglov

Nastavnici stranih jezika
Gordana Macura Zorić
Miladinka Marčeta
Svjetlana Krečar
Nataša Pašalić
Mladen Keleč

Nastavnici matematike i fizike
Milijana Knežević
Mirjana Tomić
Anđa Pandurević
Nada Grmuša

Nastavnici biologije i hemije
Dragana Vučić
Tatjana Malenčić
Milana Davidović

Nastavnici istorije i geografije
Pavle Janković
Sibela Jevtić
Goranka Adamović

Nastavnika informatike i TO
Ranko Samardžić
Nataša Čabak

Nastavnici kulturno-sportske grupe predmeta
Jasna Antonić
Milomirka Kosić
Aleksanda Elezović
Slavica Milivojević

Nastavnici vjeronauke
Budimir Bjeličić
Goran Sibinčić
Dragan Slijepčević
Blaženka Ivekić

Voditelji produženog boravka
Borić Radoslava
Dajana Antonić
Vrućinić Tanja