Наставници у првом разреду
I1 – Валентина Мандић
I2 – Мирела Чеко
I3 – Милијана Тадић
I4 – Мирко Милетић
Наставници математике и физике
Милијана Kнежевић (математика)
Мирјана Томић (математика и физика)
Анђа Пандуревић (математика и физика)
Нада Грмуша (математика и физика)
Наставници у другом разреду
II1 – Драгана Гуњић
II2 – Зорица Бајић
II3 – Драгица Стојанови

II4 - Ранка Богић
Наставници биологије и хемије
Александра Чолић (биологија)
Татјана Маленчић (биологија)
Стеванић Слободанка (хемија)
Наставници у трећем разреду
III1 – Мирјана Малетић
III2 – Марија Каурин
III3 – Татјана Бараћ
Наставници историје и географије
Павле Јанковић (историја)
Сибела Јевтић (географија)
Горанка Адамовић (ист-гео)
Наставници у четвртом разреду
IV1 – Данијела Крнетић
IV2 – Арлета Пелц Шурлан
IV3 – Гордана Ђукић

Наставника информатике и ТО
Ранко Самарџић (информатика)
Наташа Чабак (техничко образовање)
Наставници у петом разреду
V1 – Бранислава Ђурић
V2 – Љиљана Црномарковић
V3 – Весна Убипарип
Наставници културно-спортске групе предмета
Јасна Антонић (музичка култура)
Миломирка Kосић (ликовна култура)
Миленко Стојчић (физичко васпитање)
Славица Миливојевић (физичко васпитање)
Наставници српског језика
Јасминка Милишић
Санела Предраговић
Дијана Адамовић Смољановић
Биљана Маглов
Наставници вјеронауке
Милан Трифуновић (православна вјер.)
Драган Слијепчевић (православна вјер.)
Блаженка Ивекић (католичка вјер.)

Алмир Хоџић (исламска вјер)
Наставници страних језика
Гордана Мацура Зорић (енглески ј.)
Миладинка Марчета (енглески ј.)
Амиџић Бојић Нада (енглески ј.)
Наташа Пашалић Цвијетић (њемачки ј.)
Младен Kелеч (њемачки ј.)
Водитељи продуженог боравка
Ракић Валентина

Борић Радослава
Дајана Антонић
Врућинић Тања