Nastavnici u trećem razredu
I1 – Danijela Krnetić
I2 – Arleta Pelc Šurlan
I3 – Gordana Đukić

Nastavnici u drugom razredu
II1 – Dragana Gunjić
II2 – Mirela Čeko
II3 – Dragica Stojanović

Nastavnici u trećem razredu
III1 – Mirjana Maletić
III2 – Slavica Kočić
III3 – Tatjana Barać
III4 – Marija Kaurin

Nastavnici u četvrtom razredu
IV1 – Branislava Đurić
IV2 – Vesna Rakita
IV3 – Bajić Zorica
IV4 – Mirko Miletić

Nastavnici u petom razredu
V1 – Valentina Mandić
V2 – Ranka Bogić
V3 – Ljiljana Crnomarković
V4 -Milijana Tadić

Nastavnici srpskog jezika
Jasminka Milišić
Sanela Predragović
Dijana Adamović Smoljanović
Biljana Maglov

Nastavnici stranih jezika
Gordana Macura Zorić
Miladinka Marčeta
Zorić Borka
Nataša Pašalić Cvijetić
Mladen Keleč

Nastavnici matematike i fizike
Milijana Knežević
Mirjana Tomić
Anđa Pandurević
Nada Grmuša

Nastavnici biologije i hemije
Aleksandra Čolić
Tatjana Malenčić
Milana Božić

Nastavnici istorije i geografije
Pavle Janković
Sibela Jevtić
Goranka Adamović

Nastavnika informatike i TO
Ranko Samardžić
Nataša Čabak

Nastavnici kulturno-sportske grupe predmeta
Jasna Antonić
Milomirka Kosić
Miroslav Šubara
Slavica Milivojević

Nastavnici vjeronauke
Miloš Kuruzović
Dragan Slijepčević
Blaženka Ivekić

Voditelji produženog boravka
Borić Radoslava
Dajana Antonić
Vrućinić Tanja