Директор школе: Раде Крецељ

У прошлој години остварили смо одличне резултате у ван наставним активностима. Хор наше школе је општински, регионални и републички првак. Рукометаши наши школе су трећи у Републици Српској, а младе гимнастичарке сестре Хоптијан су за нашу школу освојиле злато и бронзу.

У наредној школској години интензивирати праћење реализације НПИП, са посебним освртом на реализацију Развојног плана школе за 2018/2019. годину. Пратити реализацију додатне наставе из свих предмета из којих су планирана такмичења како би се ученици што боље припремили и што успјешније презентовали себе и школу . Наставити аплицирати разне пројекте како би се њиховом инплементацијом услови рада у школи подигли на још већи ниво . Посјетити већи број часова одјељењске заједнице од стране педагошко –психолошке службе , те заједно са одјељењским старјешинама код ученика развијати толертантност и правилан поглед на односе у друштву , развоју демократије , подстицати сарфадњу између одјељења у школи и школе са другим школама. Инсистирати на реализацији часова у мултимедијалном кабинету , како редовне наставе тако додатне ,допунске наставе , па и секција.

Обиљежити недјељу дјечијих права , те иста пропагирати и инсистирати на њиховом поштовању током читаве године . Пратити рад продуженог боравка и остваривање његових циљева.

Његовати добру сарадњу са Савјетом родитеља и ученика и подржавати њихове иницијативе.

Наставити сарадњу са институцијама укљученим у васпитно – образовни процес као што су:Министарство просвјете и културе , Републички педагошки завод, Центар за социјални рад, Центар за ментално здравље, Центар јавне безбједности. Успостављену сарадњу са културним установама такође наставити :Музеј РС, Дјечије позориште, Народна библиотека .

Досадашњи директори наше школе били су:

Михаљшин Ивка 1979-1983

Гарача Драгољуб 1983-1990

Пепиновић Драго 1990-1998

Дамјановић Предраг 1998-2008