Eвидентирање дјеце дорасле за упис у први разред почиње 23.3.2015. године у педагошко-психолошкој служби школе.

Please follow and like us: