Oвом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у први разред школске 2022/23. године да је неопходно да до мјесеца маја 2022. године обаве љекарске прегледе дјеце у сврху уписа у први разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у нашој школи или у приватној пракси.

Евидентирању дјеце дорасле за упис у први разред ће се вршити од 15. марта ове године и то:

електронским путем ОВОГА ЛИНКА;

телефонима 051/371-126 и 051/371-127 од 08:00 – 14:00;

лично, у педагошкој служби наше школе.

У први разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2022. године навршавају 6 година).

У први разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Термине за тестирање дјеце код педагог и психолога ћете добити накнадно на телефонски број или лично. На тестирању је потребно имати копију потврде о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

Педагошко-психолошка служба