Otvaranjem navedenog link-a učenici će imati direktan pristup popunjavanju upitnika. Upitnik je anoniman, a podaci koji se budu popunjavali od strane učenika će direktno ulaziti u posebno kreiranu sveobuhvatnu elektronsku bazu podataka.

УПИТНИК

Ljubazno Vas molimo da na početku časa razredne nastave ili nekog drugog nastavnog časa prema Vašoj slobodnoj procjeni, učenicima podijelite ovaj link i zamolite ih da pažljivo i samo jednom popune upitnik, prateću uputstva koja su im u samom upitniku data.