Док у осталим школама на часовима дигиталног свијета ученици озбиљно цртају по папиру, ми на часовима дигиталног свијета неозбиљно радимо на рачунарима и учимо уз помоћ дигиталног наставног садржаја 🙂