ПРЕПОРУКЕ ЗА ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕПОРУКА ЗА УПОТРЕБУ МАСКИ У ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У новој школској 2021/2022. години почетак наставе ће се организовати на сљедећи начин:

–   наставни часови трају 45 минута,
–   школски одмори се организују на начин да мали одмор траје 5 минута, а велики одмор 15 минута,
–   продужени боравак и јутарње чување организује се,у складу са препорукама ЈЗУ Институт за јавно  здравство РС,
–    кад год то прилике дозвољавају, наставу организовати на отвореном,
–    кабинетску наставу организовати само када је то неопходно, у складу са препорукама Института за јавно здравство.

За ученике који су хронични болесници и који имају мишљење љекара да се препоручује укључивање ученика у наставу на даљину, као и оне који из других разлога не могу пратити редовну наставу (нпр. ученици са сметњама у развоју), школа је дужна организовати наставу путем употребе Оффице 365 едукативних алата
или других платформи за учење на даљину.

Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, да буду доступни за све информације, појашњења и друго; школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом; ученицима који похађају наставу на даљину не уписују се изостанци са наставе.

Мјере заштите ученика и наставника у школама ће се спроводити у складу са препорукама за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукама за ученике које је донио Институт
за јавно здравство Републике Српске.