Oвом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2021/22. године да је неопходно да до мјесеца маја 2021. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у нашој школи или у приватној пракси .

Евидентирању дјеце дорасле за упис у први разред ће се вршити електронским путем ОВОГА ЛИНКА , вајбер поруком на број 066/169-039 или мејлом os013@skolers.org.

У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2021. године навршавају 6 година).

У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Термине за тестирање дјеце код педагог и психолога ћете добити накнадно на телефонси број (вибер) . Тада је потребно имати копију потврде о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

Педагошко-психолошка служба