Програмом мале матуре за школску 2020/2021. годину је дефинисано да ученици деветог разреда рјешавају задатке из:српског језика и математике
Експериментално провођење мале матуре је планирано за 08. и 09. јун 2021. годне, с тим да ће ученици 08. јуна рјешавати задатке из српског језика, а
јуна ће рјешавати задатке из математике.
Пробна мала матура, тачније пробно рјешавање задатака ће бити реализовано 13. и 14.априла 2021. године. Ученици ће рјешавати задатке из српског језика 13. априла, а из математике 14. априла 2021. године.

Збирка задатака из математике

Збирка задатака из српског језика