U cilju boljeg preventivnog djelovanja, sprečavanja panike kod građana te bolje informisanosti, prenosimo vam smjernice za postupanje u slučaju zemljotresa

PRIJE ZEMLJOTRESA

– Saznajte rizičnost područja u kome živite.
– Uvježbajte postupanje u slučaju zemljotresa.
– Pripremite se za naknadne udare i pojave.
– Velike, teške, lomljive predmete držite na nižim policama.
– Velike aparate, bojlere i police dobro pričvrstite za zid.
– Učvrstite plafonske svjetiljke.
– Popravite loše elektro-instalacije i pukotine u zidovima.
– Odmaknite krevete od prozora, ne vješajte slike i ogledala iznad kreveta.
– Baterijsku lampu i cipele držite pored kreveta.
– Izaberite sigurna mjesta u svakoj prostoriji u vašem domu. Sigurno mjesto može da bude ispod stola ili uz unutrašnji zid, dalje od prozora i visokog namještaja.
– Ako živite u seizmički aktivnom području, pripremite zalihe osnovnih potrepština.
– Zemljotres je zastrašujuća pojava, posebno za djecu, zato razgovarajte o zemljotresu sa članovima vaše porodice.
– Upoznajte se sa svim mogućim izlazima u vašoj kući ili na radnom mjestu koje možete iskoristiti u vanrednim situacijama.
– Zaštitite svoju imovinu.
– Hemikalije, pesticide i zapaljive proizvode držite u zatvorenim ormarima, sa dodatnom bravom i na najnižim policama.
– Ugradite gibljive priključke da biste izbjegli isticanje gasa ili vode.
– Poštujte seizmičke standarde kod izgradnje.

U TOKU ZEMLJOTRESA

– Spustite se, pokrijte i držite. Čučnite na sigurnom mjestu (ispod čvrstog stola ili kleknite uz unutrašnji zid); pokrijte glavu dok zemljotres traje.
– Ukoliko se nalazite u krevetu, ostanite u njemu, a glavu zaštitite jastukom.
– Ako ste u zatvorenom, ostanite unutra. Ako ste napolju, ostanite na otvorenom.
– Ako se nalazite u priobalnom području, krećite se ka višim oblastima.
– Ukoliko se nalazite u planinskom području ili u blizini nestabilnih nagiba, pazite na stijene koje padaju i ostala rušenja koja može izazvati zemljotres.
– Odmaknite se od zgrada, uličnih svjetiljki, žica.
– Na mjestima u kojima je mnogo ljudi ne žurite ka izlazu, sklonite se.
– U visokim zgradama ostanite na spratu na kome ste se zatekli, ne koristite lift niti stepenice. Očekujte aktiviranje alarma.
– U vožnji se ne zaustavljajte ispod mostova, elektro-vodova. Stanite što prije, ostanite u vozilu.
– Ukoliko ste u invalidskim kolicima, potražite neki zaklon ako je moguće, zaključajte točkove i glavu zaštitite rukama.
– Držite se dalje od prozora.
– Pazite se predmeta koji vise sa zidova, nestabilnog namještaja.
– Očekujte naknadno podrhtavanje tla.

NAKON ZEMLJOTRESA

– Ostanite na sigurnom mjestu dok podrhtavanje ne prestane, onda provjerite da li ste ozlijeđeni.
– Nakon što ste se pobrinuli o sebi, pomozite povrijeđenim ili zatrpanim osobama.
– Krećite se pažljivo i pazite na stvari koje su pale ili se slomile, stvarajući opasnost. Budite spremni na nova podrhtavanja, koja često prati jači zemljotres.
– Ukoliko, nakon što podrhtavanje prestane, morate napustiti objekat u kome se nalazite, koristite stepenice, nikako lift.
– Ako ste se prilikom zemljotresa zatekli na otvorenom, ostanite tako. Držite se na udaljenosti od zgrada, drveća, ulične rasvjete i elektro vodova.
– Ako ste u kući, kada podrhtavanje prestane, obucite duge pantalone, košulju sa dugim rukavima, jače cipele i radne rukavice.
– Ukoliko je došlo do manjeg požara ugasite ga. Smanjite opasnost od izbijanja većeg požara.
– Ukoliko je došlo do prosipanja materija kao što su medicinske materije, benzin ili neke zapaljive tečnosti odmah ih pažljivo očistite.
– Oprezno otvarajte vrata na ormarima.
– Provjerite kakva su oštećenja nastala na vašoj kući. Ukoliko smatrate da vaša kuća, usljed oštećenja, nije dovoljno sigurna da bi se u njoj bezbjedno boravilo napustite kuću sa svim ostalim članovima vaše porodice.
– Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć. Starijim ljudima i invalidima može biti potrebna dodatna pomoć.

– Ljudima koji se brinu o njima ili onima koji imaju veći broj članova porodice može biti potrebna dodatna pomoć u vanrednim situacijama.
– Uključite mali radio prijemnik (koji se napaja putem baterija) da biste čuli najnovije informacije o nastaloj situaciji kao i uputstva šta treba raditi.
– Pazite na srušene elektro vodove ili oštećene plinske cijevi i držite se van jako pogođenih područja.
– Ostanite izvan oštećenih zgrada i objekata.
– Ako ste u mogućnosti fotografišite kuću spolja i iznutra da biste mogli nadoknaditi štetu, ukoliko ste platili osiguranje.
– Izbjegavajte pušenje unutar zgrada i objekata.
– Kada ulazite u neki objekat, nakon zemljotresa, budite izuzetno oprezni.
– Telefon koristite samo da biste prijavili slučajeve kada je ugrožen nečiji život.

– Ukoliko imate psa nakon zemljotresa ga vežite jer usljed šoka uobičajeno mirne i dobroćudne životinje mogu se početi ponašati agresivno.