ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Oвом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2019./20. године да је неопходно да до мјесеца априла 2019. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).
Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у школи 1.4.2019. ( 8:00-13:00)
Евидентирање дјеце дорасле за упис у 1. разред ће се вршити у просторијама стручне службе од 18.03.-29.03.2019, од 8:00-14:00 часова. (20.03. и 27.03. 2019.год. од 8.00-18.00 часова).
У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2019. године навршавају 6 година).
У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.
За евидентирање дјеце потребно је имати копију извода из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак

Педагошко психолошка служба