Малој матури приступају сви ученици деветог разреда који су основно васпитање и образовање завршили по редовном наставном плану и програму;

Ученику са израженим  сметњам  читања, писања или са тјелесним  оштећењем,  биће обезбијеђена  асистенција при изради задатака.

Израда задатака се врши два дана – првог дана – 23.4.2018.  из српског језика, a другог дана – 24.4.2018. из математике;

·         Израда задатака оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;

·         Ученици треба да дођу у школу најкасније у 9:15 часова оба дана;

·         У дане када се врши израда задатака, ученик мора да има ђачку књижицу са овјереном фотографијом, графитну оловку, хемијску оловку са плавом тинтом и гумицу за брисање, као и лењир, троугао и шестар кад је израда задатака из математике;

·         Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају одоговоре понове хемијском оловком са плавом тинтом.

·         Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као и одговори написани хемијском оловком, а који су преправљани (прецртани, зашарани…), неће признавати при  бодовању;

·         Уколико је ученик написао одговор хемијском оловком и установио да одговор није тачан, погрешно написан одговор треба прецртати, такође хемијеском оловком и поред написати нови одговор (нови одговори требају бити написани хемијском оловком, јер се једино као такви бодују).

Током израде задатака није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, биљежака, папира, нити других материјала који нису дио прописаног прибора за рад;

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се врши израда задатака прије 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова (првих 45 и последњих 15 минута);

·         Родитељима/старатељима није дозвољено да без посебног одобрења бораве у школи за вријеме израде задатака;

·         Ако ученик оправдано закасни на почетак рјешавања задатака до 15 минута, Школска комисија ће допустити да ученик приступити рјешавању задатака, али вријеме рјешавања му се не продужава.

·          Ако ученик, из оправданих разлога, закасни на почетак рјешавања задатака од 15 до 30 минута, Школска комисија ће допустити да ученик приступи рјешавању задатака, уз продужетак времена за рјешавање за онолико минута колико је ученик каснио преко 15 минута.

Као оправдани разлози сматрају се:

а) здравствени проблеми (уз љекарско оправдање),

б) околности у саобраћају, које су узроковале неправовремени долазак и које се могу доказати,

в) други изненадни и непредвиђени догађаји;

Ученици могу бити удаљени са израде задатака у случају непоштовања правила и упутстава тестатора. Ученику који буде удаљен са израде задатака бодоваће се урађено до момента прекида израде задатака;

Послије објављивања привремених резултата ученик/родитељ/старатељ  има право увида у рад (ученик има право увида само у свој рад, односно родитељ/старатељ има право увида само у рад свог дјетета) и право приговора Школској комисији за приговоре, уколико сматрају да бодовање није адекватно извршено.

Ученик/родитељ/старатељ има право приговора Регионалној комисији за приговоре, уколико нису задовољни одговором Школске комисије за приговоре.

Процедура приговора дефинисана је посебним упутством, а одјељењске старјешине ће упознати родитеље и ученике  са истим.

 

Моле се родитељи, односно старатељи да:

1.      осигурају да ученици дођу у школу у одговарајуће вријеме у дане израде задатака;
2.      воде рачуна да ученици доручкују у дане израде задатака, те да са собом понесу воду или неки освјежавајући напитак;
3.      провјере да ли су ученици понијели потребан прибор за рад;
4.      упозоре своју дјецу да се придржавају упутстава и поштују процедуре за полагање мале матуре.