ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Oвом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у први разред школске 2018/19. године да је неопходно да до мјесеца априла 2018. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у први разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

Поред љекарског прегледа, неопходан је стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у школи 02.03. (петак) у периоду од 8:00-13:00.

Евидентирању дјеце дорасле за упис у први разред ће се вршити од 19.03.-30.03.2018. у педагошко психолошкој служби школе.

У први разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2018. године навршавају 6 година).
У први разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

За евидентирање дјеце потребно је имати:
•извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС
•љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује
здравствена способност дјетета за полазак у школу

Педагошко- психолошка служба