Упутства за рад тестова за екстерно вредновање – ЈУ ОШ "Борисав Станковић"

Упутства за рад тестова за екстерно вредновање

 Упутство за рад теста из српског језика

 • Данас ћеш одговарати на питања и рјешавати 20 задатка из српског језика.
 • Текст сваког задатка пажљиво прочитај и размисли о томе шта се у њему тражи.
 • Прво ријеши оне задатке који су за тебе лакши, а касније рјешавај оне задатке који су за тебе тежи.
 • У задацима се од тебе тражи да заокружиш слово испред тачног одговора, да допуниш реченицу, да напишеш одговор и др.
 • Пиши читко и уредно, ћирилицом, писаним словима, водећи рачуна да твоји одговори буду граматички и правописно исправни.
 • Када рјешаваш задатке у којима треба нешто да допишеш, користи пуне називе; скраћенице нису дозвољене. Одговор немој писати цифром.
 • У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор у који се уписује број бодова.
 • На овој и посљедњој страни немој ништа уписивати.
 • Рјешења задатака пиши хемијском оловком.
 • Током рада можеш да користиш графитну оловку и гумицу.
 • Прије него што предаш рад, провјери своје одговоре још једном, а потом све одговоре напиши хемијском оловком.
 • Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртаван. Уколико погријешиш, лагано прецртај и поред напиши исправан одговор.
 • Кад ријешиш задатке, остави рад на клупи и тихо изађи да не сметаш другима.

За рјешавање ових задатака имаш 90 минута.
Желимо ти много успјеха у рјешавању задатака!

 

Упутство за рад теста из математике

 • Данас ћеш одговарати на питања и рјешавати 20 задатака.
 • Свако питање прочитај пажљиво и одговори најбоље што знаш.
 • Пиши читко и уредно.
 • Ако неки задатак не знаш ријешити, немој да губиш вријеме него пређи на сљедећи задатак. Ако будеш имао времена врати се на задатак који ниси успио ријешити.
 • За писање одговора на питање и рјешавање задатака остављен је потребан простор. Води рачуна о начину на који треба да даш одговор.
 • У задатку гдје пише „Прикажи поступак“ или „Прикажи поступак и нацртај скицу“ обавезно треба да буде написан поступак и нацртана скица јер то утиче на бодовање.
 • Током рада можеш да користиш гумицу, лењир, троугао и шестар.
 • Не смијеш да користиш мобилни телефон и калкулатор (дигитрон).
 • Задатке рјешавај прво графитном оловком јер тако имаш могућност да, уколико уочиш грешку, ту грешку исправи.
 • Прије него што предаш рад, провјери своје одговоре још једном, а потом све одговоре и поступке напиши хемијском оловком.
 • Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан. Ако си погријешио, а желиш да радиш поново тај задатак онда нетачно прецртај косом цртом, и даље настави са радом.
 • Графитном оловком можеш цртати скице код задатака из геометрије. Забрањен је разговор са другим ученицима. Ако ти је нешто нејасно постави питање на почетку рада дежурном наставнику.

За израду задатака имаш 90 минута
Желимо ти много успјеха!

Please follow and like us: