Екстерно вредновање – ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА "Борисав Станковић"

Екстерно вредновање

Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда одржаће се 25. и 26. априла ове године.

Циљ овог  вредновања је да се утврди ниво знања из предмета Српски језик и Математика.

Каталози испитних задата:

Српски језик

Математика

 

Posted by | View Post | View Group
Please follow and like us: