UNISTOURS – Program ekskurzije – ЈУ ОШ "Борисав Станковић"

UNISTOURS – Program ekskurzije

  1. DAN – 01.06.2017.

BANJALUKA – TREBINJE – BUDVA

            Polazak autobusa  ispred škole u 04:00 časova. Putovanje na relaciji: Banjaluka-Jajce-Jablanica-Mostar-Ljubinje-Trebinje-Budva. Usputne pauze po potrebi. U toku putovanja posjeta manastiru Tvrdoš pored Trebinja; posjeta Hercegovačkoj Gračanici – mauzolej Jovana Dučića. Nastavak putovanja za Budvu.  Dolazak u večernjim časovima. Smještaj u turističko naselje Slovenska plaža. Večera. Diskoteka. Noćenje.

 

  1. DAN – 02.06.2017.

BUDVA – SVETI STEFAN

Doručak. Organizovano kupanje pod nadzorom instruktora plivanja i nastavnika. Ručak.

Odlazak autobusom do Bečića, Rafailovića, Svetog Stefana i Miločera uz usputno razgledanje Kraljičine i Kraljeve plaže. Povratak u hotel. Večera. Diskoteka. Noćenje.

 

  1. DAN – 03.06.2017.

BUDVA – KOTOR

            Doručak. Organizovan odlazak autobusom u Kotor. Obilazak: Pomorski muzej, crkva Sv. Nikole, Stari grada, crkva Sv. Tripuna. Povratak u Budvu. Ručak.

Organizovano kupanje pod nadzorom instruktora plivanja i nastavnika. Večera. Odlazak u diskoteku. Noćenje.

 

  1. DAN – 04.06.2017. BUDVA

Doručak. Slobodne aktivnosti. Ručak.  Slobodno poslijepodne. Večera. Izbor za mis i mistera ekskurzije. Noćenje.

 

  1. DAN – 05.06.2017.

BUDVA – MOSTAR – BANJA LUKA

            Doručak. Razduživanje soba i napuštanje hotela. Putovanje prema Banjaluci sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Banjaluku u večernjim časovima.

Please follow and like us: